Курса включва теория и практика и се изучава в 11-ти клас от учениците от специалност "Компютърна техника и технологии".