Курсът за електронно обучение по български език и литература за държавните зрелостни изпити е разработен въз основа на учебно-изпитната програма на МОМН.

Учeбното съдържание е организирано в 20 теми. Първите пет представят учебното съдържание по български език, което вече е усвоено в гимназиалния курс на обучение, и съдържат тестови задачи за упражнение. Следващите 15 теми са посветени на отделните автори, включени в програмата за OPR. Всеки от тях е представен чрез биография, основни акценти в творчеството му, задачи за упражнение и тестови задачи, организирани в кратки тренировъчни тестове. Предлагат се и речници, включващи основна филологическа терминология. Курсът завършва с два композирани теста, следващи изцяло последния модел на изпитен тест за ДЗИ по БЕЛ, предложен от МОМН.

Основната цел на курса е да актуализира и да систематизира учебния материал и да тренира зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ по български език и литература.