ТЕСТЪТ СЪДЪРЖА  ВЪПРОСИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП - ЕЗИКОВИ НОРМИ и ЛИТЕРАТУРА  И СЪЗДАВАНЕ НА ТЕЗА.